Statinių priežiūra

 1. Statinio statybos techninė priežiūra:
  • Statybos darbų atlikimo tikrinimas pagal statinio projektą.
  • Statybos metu naudojamų statybos produktų ir įrenginių kokybės kontrolė.
  • Normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų tikrinimas ir kontrolė.
  • Atliktų statybos darbų kokybės ir faktiškai atliktų darbų kiekių tikrinimas.
  • Paslėptų statybos darbus ir paslėptų statinio konstrukcijas tikrinimas ir priėmimas.
  • Dalyvavimas išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas.
 2. Kasmetinių ir neeilinių statinių priežiūra:
  • Pagrindinių statinio konstrukcijų bei inžinerinės įrangos tikrinimas.
  • Atliktų darbų nuolatinių stebėjimų kokybės tikrinimas ir vertinimas.
  • Statinio apžiūros akto ir registruotų įrašų statinio techninės priežiūros žurnale pildymas.
  • Privalomųjų statinių priežiūros dokumentų –statinio techninio (techninį -energetinį) paso, statinio techninės priežiūros žurnalo pildymas.
 3. Statinių priežiūros dokumentų ruošimas.
  • Statinio techninis pasas arba apšildomų pastatų, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų, - pastato techninis-energetinis pasas.
  • Statinio techninės priežiūros žurnalas.
  • Statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai.
  • Kiti Vyriausybės įgaliotų institucijų ar statinio naudotojo nustatyti statinio techninės priežiūros dokumentai.