Konsultavimas

Konsultavimo paslaugos:

  • Statybos srityje dirbančių įmonių konsultavimas atestavimo klausimais, dokumentų parengimas;
  • Statybos darbų technologinių projektų rengimas ir konsultavimas;
  • Atskirų SDTP dalių – aiškinamojo rašto, technologinių kortelių rengimas, darbo vietų aptvėrimo, kranų, laikinųjų patalpų, laikinų komunikacijų ir kt. skaičiavimas.